top of page
  • B.H.

Salkićeva poruka Schmidtu: Osiguraj Bošnjacima u RS-u isto što Hrvatima i Srbima u FBiH

Potpredsjednik RS-a Ramiz Salkić je reagovao na nametnute izmjene Izbornog zakona Bosne i Hercegovine i Ustava FBiH i poručio visokom predstavniku da treba djelovati nepristrasno u interesu svih građana ove zemlje.


Foto: R. D./Klix.ba

"Izmjene Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koje je svojom odlukom donio visoki predstavnik, a koje zadovoljavaju interese samo jednog naroda u jednom entitetu predstavljaju selektivno i tendenciozno djelovanje visokog predstavnika" , poručio je Salkić.


Istakao je da visoki predstavnik zanemaruje i ignoriše činjenicu da su Bošnjaci u RS-u bez bilo kakve suštinske mogućnosti da utiču na procese donošenja zakona i drugih odluka u zakonodavnim i izvršnim organima vlasti u ovom entitetu. "Zbog čega su izloženi sveopštoj sistemskoj diskriminaciji koja presudno utiče na položaj Bošnjaka u ovom entitetu, te snažno određuje sadašnjost, budućnost i biološki opstanak Bošnjaka u ovom entitetu", dodao je Salkić.


Naveo je da je visoki predstavnik zadužen da obezbijedi provođenje civilnog dijela Dejtonskog mirovnog sporazuma, a Aneks VII predviđa povratak protjeranih bez bilo kog oblika diskriminacije. "


Onda se nameće kao logično pitanje kako je moguće da je visokom predstavniku normalno da se Bošnjaci diskriminiraju u entitetu RS, čija su vojska i policija presuđene da su počinile genocid nad Bošnjacima? Podsjećam visokog predstavnika da zbog diskriminacije i osjećaja da ne postoje stvarni mehanizmi da zaštitimo naša prava, Bošnjaci svakodnevno napuštaju ovaj entitet. Aktuelna vlast provodi diskriminaciju radi mirnodopskog progona Bošnjaka i ostvarenja ratnog cilja o etnički čistom srpskom pravoslavnom prostoru", istakao je Salkić. Kako kaže Salkić, prema trenutnim izbornim podacima sa liste SNSD-a biti izabrana tri poslanika u NSRS, koji se izjašnjavaju kao Bošnjaci, a koji će birati tri delegata u VNRS čime se dodatno obesmišljava procedura i pravo Bošnjacima, sa stvarnom podrškom Bošnjaka, za zaštitu vitalnih nacionalnih interesa.

"Zašto je izmjenama Izbornog zakona u Bosni i Hercegovini visoki predstavnik izostavio entitet RS od ovih izmjena i zašto nije uklonio asimetrična rješenja u ustavima entiteta, nadležnostima i mogućnostima u procesu zaštite vitalnih nacionalnih interesa naroda u Bosni i Hercegovini vjerovatno je samo njemu poznato. Radi vraćanja povjerenja u instituciju visokog predstavnika i samog gospodina Schmidta pozivam ga da djeluje nepristrasno prema svim građanima u ovoj zemlji, podjednako tretirajući sve građane i narode", poručio je Salkić. Na kraju je pozvao visokog predstavnika da poduzme korake u skladu sa ovlaštenjima te obezbijedi identične mehanizme Bošnjacima i Hrvatima u ovom entitetu u procesu donošenja odluka kakve je obezbijedio Hrvatima i Srbima u entitetu Federacija Bosne i Hercegovine.

"Samo na takav način može vratiti poljuljano povjerenje Bošnjaka u ovom entitetu da je visoki predstavnik za cijelu teritoriju Bosne i Hercegovine i da je tu radi zaštite interesa i prava svih građana u Bosni i Hercegovini. Naravno, ako se osjeća i smatra visokim predstavnikom za cijelu Bosnu i Hercegovinu obzirom da ga Dodik i srpski političari u ovom entitetu ne priznaju kao visokog predstavnika", zaključuje Salkić.

 

(c) 2022, Klix . ba


5 views

Comments


Featured Review
Tag Cloud
bottom of page